همانطور که می دانید آسانسور یا بالابر (انگلیسی: elevator) و (فرانسوی: ascenseur) وسیله ای برای انتقال از طبقه ای به طبقه دیگر در ساختمانهای مختلف می باشد و در واقع اتاقک متحرکی (کابین Cabin) است که می توان توسط آن به طبقات بالا یا رفت. در تعریفی مشابه ، آسانسور به مجموعه تجهیزات حمل و نقل گفته می شود که انتقال عمودی مردم و یا وسایل بین طبقات ساختمان را فراهم می نماید. یک آسانسور توسط موتور آسانسور ( الکتروموتور Elevator Engine ) نیروی لازم برای حرکت عمودی کابین (Cabin) را فراهم می کند. همچنین فرمانهای لازم برای توقف های خودکار و کنترل آسانسور توسط تابلو فرمان آسانسور ( Elevator Controller ) انجام می شود. البته تمامی موارد مربوط به نصب آسانسورها در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت بطور کامل آموزش داده می شود.

 

آسانسور از لحاظ نحوه وارد شدن نیروی محرکه به کابین آسانسور به چهار دسته کلی تقسیم می گردد:

  • آسانسور کششی
  • آسانسور هیدرولیک
  • آسانسور وینچی
  • آسانسور مغناطیسی

همچنین آسانسورها از لحاظ نمای ظاهری کابین آسانسور به چهار نوع تقسیم میگردد:

  • آسانسور پانوراما
  • آسانسور با یک درب
  • آسانسور با دو درب مقابل
  • آسانسور با دو درب مجاور