مطالب توسط نوین پارس آسانسور

افتادن موتور اسانسور به علت جوش ضعیف

به علت اینکه برخی مشتریان فقط دنبال کم کردن هزینه اسانسور و سود برای خودشون این مشکلات پیش میاید وقتی یکسال نشده که نصب کردیده و حالا باید همکارانی که شروع به ارزون زدن و کار رو سر سری کرفتن و فقط به فکر پول هستن چی گفت همکاران محترم در حوزه اسانسور لطفا با […]